KDV Nassaukade 327 Amsterdam

In samenwerking met Hecon Bouwgroep BV wordt op de Nassaukade 327 te Amsterdam een nieuw LEAN bouwproject gerealiseerd voor "Het Kinderhonk". De kinderopvangorganisatie van Amsterdam e.o.

LEAN bouwen wil zeggen dat alvorens de eerste uitvoering ter plaatse start, alle bedrijfsprocessen inclusief planning vooraf zeer goed besproken zijn met alle partijen die deelnemen in de uitvoering met als voordeel dat de uitvoering en oplevering perfect is.

De Best Elektrotechniek BV zal de Volgende installaties verzorgen:

Elektrische installaties
Verlichting en Noodverlichting in LED uitvoering
Intercom installaties
Brandmeld- ontruiming installatie
Data / Telefoon installaties

 

 

<<< Overzicht